Hướng dẫn thêm trình soạn thảo Ckeditor vào một module NukeViet

 Hướng dẫn thêm trình soạn thảo Ckeditor vào một module NukeViet

Bài viết hướng dẫn quy trình cơ bản để thêm trình soạn thảo vào một module bất kỳ trong NukeViet 3x và 4x

   6:14 SA 22/10/2014 3 Bình luận
Chi tiết
 

 Hướng dẫn bật chức năng hiển thị lỗi khi trang trắng trên NukeViet

Đối với NukeViet >= 4.1

Khi trắng trang lỗi sẽ được ghi vào file data/logs/error_logs/xxxx.log bạn chỉ cần xem nội dung lỗi và nhờ hỗ trợ

Đối với NukeViet 4.0.29

Mở includes/mainfile.php tìm và comment các đoạn sau:
error_reporting(0);

$ErrorHandler = new NukeViet\Core\Error($global_config);
set_error_handler(array(
    &$ErrorHandler,
    'error_handler'
));

Đối với NukeViet < 4.0.29

Mở mainfile.php tìm và comment các đoạn sau:
error_reporting( 0 );
require NV_ROOTDIR . '/includes/class/error.class.php';
$ErrorHandler = new Error( $global_config );
set_error_handler( array( &$ErrorHandler, 'error_handler' ) );

Đối với NukeViet 3.x

Mở mainfile.php tìm và comment các đoạn sau:
require( NV_ROOTDIR . '/includes/class/error.class.php' );
$ErrorHandler = new Error( $global_config );
set_error_handler( array( &$ErrorHandler, 'error_handler' ) );
Chú ý: Bật thông báo lỗi chỉ để phục vụ mục đính phát triển, khi website chạy thật nên để như mặc định (tắt thông báo lỗi)
 
   8:14 SA 13/10/2014 1 Bình luận
Chi tiết
 
Khắc phục lỗi RSS trên NukeViet các phiên bản

 Khắc phục lỗi RSS trên NukeViet các phiên bản

Hướng dẫn khắc phục lỗi This page contains the following errors khi vào phần RSS của các module đối với một số hosting

   7:40 SA 13/10/2014 2 Bình luận
Chi tiết
 
Bắt đầu với Youtube data API V3

 Bắt đầu với Youtube data API V3

Hướng dẫn tạo project và cấu hình các chức năng để sử dụng Youtube Data API V3

   12:35 SA 23/09/2014 1 Bình luận
Chi tiết
 

 Lắp ráp amply mini có Equalizer VU-LED

Hướng dẫn và chia sẻ thiết kế amply mini công suất 20W tự lắp ráp cho người yêu điện tử

   11:03 SA 21/09/2014 1 Bình luận
Chi tiết
 

 Mạch LED nhấp nháy theo nhạc 28 VU LED

Chia sẻ thiết kế mạch nguyên lý và mạch in 28 LED nháy theo điệu nhạc

   7:07 CH 19/09/2014 2 Bình luận
Chi tiết
 

 Tạo Đồng Hồ Đếm Giờ Phút Giây Tăng Dần

var totalTime = 0;
var timer;
function nvTimer(){
totalTime ++;
 
var tmp;
 
h = 0;
m = 0;
s = 0;
 
tmp = totalTime % 3600;
h = ( totalTime - tmp ) / 3600;
 
tmp = ( totalTime - h * 3600 ) % 60;
m = ( totalTime - h * 3600 - tmp ) / 60;
 
s = totalTime - ( h * 3600 + m * 60 );
 
if( h < 10 ) h = '0' + h;
if( m < 10 ) m = '0' + m;
if( s < 10 ) s = '0' + s;
 
$('#timer').html( h + ' {GLANG.hour} ' + m + ' {GLANG.min} ' + s + ' {GLANG.sec}' );
}
   1:09 SA 18/09/2014 0 Bình luận
Chi tiết
 

 Code PHP Xuất Giờ Phút Giây Từ Số Giây

function nv_number2time( $number )
{
     global $lang_global;
 
     $h = 0;
    $m = 0;
    $s = 0;
 
    $tmp = $number % 3600;
    $h = ( $number - $tmp ) / 3600;
 
    $tmp = ( $number - $h * 3600 ) % 60;
    $m = ( $number - $h * 3600 - $tmp ) / 60;
 
    $s = $number - ( $h * 3600 + $m * 60 );
 
    if( $h < 10 ) $h = '0' . $h;
    if( $m < 10 ) $m = '0' . $m;
    if( $s < 10 ) $s = '0' . $s;
 
    return $h . ' ' . $lang_global['hour'] . ' ' . $m . ' ' . $lang_global['min'] . ' ' . $s . ' ' . $lang_global['sec'];
}
   1:07 SA 18/09/2014 1 Bình luận
Chi tiết
 

 Cách Submit Form chứa JS Qua Javascript

HTMLFormElement.prototype.submit.call($('#examXXXX')[0]);
Trong đó examXXXX là ID của from.
   1:03 SA 18/09/2014 0 Bình luận
Chi tiết
 

 Cài Đặt Git Trên Ubuntu

Để cài đặt git bản mới nhất, chỉ cần mở Terminal lên và gõ:
sudo apt-get install git-core
   12:45 SA 18/09/2014 0 Bình luận
Chi tiết
 
Trang 1 trong tổng số 3
 
 
Đăng ký nhận bản tin
 

Hãy để lại email của bạn, tôi sẽ thông báo với bạn khi có bài viết mới nhất.