Hủy theo dõi các file trên kho local nhưng không xóa trên kho remote

Sử dụng lệnh:
git update-index --assume-unchanged <file>
Ví dụ:
git update-index --assume-unchanged data/config_global.php
Để tiếp tục theo dõi dùng lệnh:
git update-index --no-assume-unchanged <file>
Để xem danh sách các file đang hủy theo dõi dùng lệnh
git ls-files -v | grep '^h '
Từ khóa: Github
      0 Bình luận
Chia sẻ:

Cài Một Số Phần Mềm Cần Thiết Và Khắc Phục Một Số Lỗi Trên Ubuntu
Merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git

 
 
Đăng ký nhận bản tin
 

Hãy để lại email của bạn, tôi sẽ thông báo với bạn khi có bài viết mới nhất.