Nhiệm Vụ Hàng Ngày Đổi Kinh Mạch Âm Khiêu + Dương Khiêu (Ẩn)

  Nhiệm Vụ Hàng Ngày Đổi Kinh Mạch Âm Khiêu + Dương Khiêu (Ẩn)

Nhận nhiệm vụ thường ngày tại NPC Lâm Lương ở các thành chính

Nội dung nhiệm vụ:
  • Hoàn thành 02 lần tâm ma
  • Tiến độ thụ nghiệp đạt 100%
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được vật phẩm Tử Linh Chi
 
Có thể đổi sách mở mạch tại NPC Chu Dật Tiêu tại nhà xác Tô Châu như sau:
  • 03 Tử Linh Chi cho huyệt vị thứ nhất. Điều kiện sử dụng là điểm nội công đạt 111 điểm (Vô Tiền Khoáng Hậu)
  • 07 Tử Linh Chi cho huyệt vị thứ hai. Điều kiện sử dụng là điểm nội công đạt 131 điểm (Thâm Tàng Bất Lộ max nội)
Kỳ trân cho mạch giang hồ ẩn là Chu Cáp và Tuyết Sâm, đổi tại Chu Dật Tiêu bằng 01 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

      0 Bình luận
Chia sẻ:

 
 
Đăng ký nhận bản tin
 

Hãy để lại email của bạn, tôi sẽ thông báo với bạn khi có bài viết mới nhất.