Tạo Đồng Hồ Đếm Giờ Phút Giây Tăng Dần

var totalTime = 0;
var timer;
function nvTimer(){
totalTime ++;
 
var tmp;
 
h = 0;
m = 0;
s = 0;
 
tmp = totalTime % 3600;
h = ( totalTime - tmp ) / 3600;
 
tmp = ( totalTime - h * 3600 ) % 60;
m = ( totalTime - h * 3600 - tmp ) / 60;
 
s = totalTime - ( h * 3600 + m * 60 );
 
if( h < 10 ) h = '0' + h;
if( m < 10 ) m = '0' + m;
if( s < 10 ) s = '0' + s;
 
$('#timer').html( h + ' {GLANG.hour} ' + m + ' {GLANG.min} ' + s + ' {GLANG.sec}' );
}
Từ khóa: code javascript code mẫu
      0 Bình luận
Chia sẻ:

Cách Submit Form chứa JS Qua Javascript

 
 
Đăng ký nhận bản tin
 

Hãy để lại email của bạn, tôi sẽ thông báo với bạn khi có bài viết mới nhất.